Саламат Авезов

| |

Тыныс белгилери

Сана: 24.04.2016 18:28  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати  |  Ўқилди: 1651Шарҳ 0

Түсинип-түсинбей бир нәрсеге ақлым жеткен еди: инсаният ҳариплерди, әлипбени ойлап тапқан екен, тыныс белгилерди де бийкарға ойлап таппаған. Италиялы бир жазыӯшы бар. Жанни Родари деген. Ертекши. Оның «Чиполлинаның ҳәдийселери» деген дөретпеси бар. Айтады, тыныс белгилери арасыннан сораӯ таң қалардай шығып кетти. Шығып кетти-те, көшеге шықты. Бир жайда үлкен төгин үйилип жатқан екен, соған барды-да, қыйсайып турып алды: «Не ушын?».
...Анаӯ мүйешке өтти. Бир ғарибти бир адам урып жатқан екен: «Не ушын?»...
Ол сол жаққа өтти, бул жаққа өтти. Сонда айтты, тыныс белгилерине уқсаған адамлар бар екен. Айырым адамлар көпноқатқа уқсайды. Айрым адамлар – үтир, айрымлар – ноқат, айрымлары болса, үндеӯ.Соннан кейин мен көпноқатлар қәдирине жеткенмен, улыӯма алғанда, тыныс белгилериниң.?

Көңлим, текст талап қылған дәрежеде пайдаланаман. Тыныс белгилериниң пикириңизди толықрақ жеткизиӯинде жүдә үлкен пайдасы бар.

Шукур ХАЛМИРЗАЕВ,
Өзбекстан халық жазыӯшысы

 Өзбек тилинен
Саламат Авезов
аӯдармасы

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Поиск

Услуги

Главная страница сайта

Категории

Протянем друг другу руку помощи и поддержки


Вы знаете своя права?

Справочник

Учреждений и организаций работающих для людей с особыми потребностями в Республики Каракалпакстан

Сотрудничество

Б
л
и
ц
-
И
н
ф
о
р
м
а
ц
и
я

Полное имя и отчество: Авезов Саламат Юлдашевич.
Дата рождения: 1983 год 27 июль.
Место рождения: город Нукус.
Образование: Нукусский Филиал ТУИТ. Факультет Информационные технологии.
Специальность: Информатика и информационные технологии, Веб-дизайнер.
Знак зодиака: Лев.
Год рождения человека: Кабан.
Читайте дальше...

Go to Top