Саламат Авезов

| |

Инсан мәплери ҳәмме нәрседен үстин ИМКАНИЯТСЫЗҒА ИМКАН ЖАРАТЫЛДЫ

Сана: 24.05.2018  |  Муаллиф: Зибийри АБДИНИЯЗОВА  |  Манба: «Қарақалпақстан жаслары» газетасы  |  Ўқилди: 1218Шарҳ 0

Район орайынан салынган 2 кабатлы 32 квартиралы имаратағы Рысгүл Қошанованың шаңарағына қайрылғанымызда тигиў машинасында фартуклер тигип атырған жумыс ўақтына бардық. Сәлемлесип, ҳал-аўҳал сорасып, ҳармасын айттық.
– Имканиятсызларға имкан жаратып берген Президентимизге рахмет. Бир үйге не керек бәри бар. Жумыс пенен тәмийинленип, халыкқа хызмет етип атырғанымнан куўанаман. Өз өнимимди кәрип, имканиятсызлығымды, тәшўишлеримди умытаман, – дейди ол камсығып.

Жубанышым жумысым –  деп куўаныштан көз жасларын тыя алмаған Рысгүлге тәғдирден налымаң жарық күнлердиң имканы басланғаны шығар, деп бираз тәселлелер айткан болдық.

Үйсиз-жайсыз, квартирада жүрген, көп қыйыншылықларды басынан кеширип атырған Рысгүл 2011-жылы автоаварияға ушырап, тәғдирдиң ең аўыр соққысынан сүрнигип, еки аяғынан майып болып қалып, ол ушын өмир таўсылған еди.

Инсан мәплери ҳәмме нәрседен үстин, қәдир-қымбаты жоқары қуяшлы елимизде ҳеш бир инсан итибардан шетте қалмайды. Сол айтқандай Рысгүл Қошанованың да өмиринде 2О17-жыл, 9-сентябрь умытылмас күн болды. Имаратлы, жумыслы болды.

Бүгинги күннен разы болып, ертеңги күнге умтылысы бәлент. Себеби, мәмлекетимизде кем кеўил инсанларға көрсетилип атырған ғамқорлыклардан жүдә миннетдар.

Зибийри АБДИНИЯЗОВА.

Манба: «Қарақалпақстан жаслары» газетасы
24-май, 2018-жыл. №21 (7985)

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Поиск

Услуги

Главная страница сайта

Категории

Протянем друг другу руку помощи и поддержки


Вы знаете своя права?

Справочник

Учреждений и организаций работающих для людей с особыми потребностями в Республики Каракалпакстан

Сотрудничество

Б
л
и
ц
-
И
н
ф
о
р
м
а
ц
и
я

Полное имя и отчество: Авезов Саламат Юлдашевич.
Дата рождения: 1983 год 27 июль.
Место рождения: город Нукус.
Образование: Нукусский Филиал ТУИТ. Факультет Информационные технологии.
Специальность: Информатика и информационные технологии, Веб-дизайнер.
Знак зодиака: Лев.
Год рождения человека: Кабан.
Читайте дальше...

Go to Top