Саламат Авезов

| |

ЖӘРДЕМ КОЛЫҢ СОЗЫҢ ӘЗИЗЛЕР! КӨП ПЕНЕН КӨТЕРГЕН ЖҮК ЖЕҢИЛ... (ҚОҢЫРАТБАЙ ЖӘРДЕМГЕ МҮТӘЖ)

Сана: 11.02.2017  |  Муаллиф: Гулнара ДӘЎЛЕТМУРАТОВА  |  Манба: «Еркин Қарақалпақстан» газетасы  |  Ўқилди: 1395Шарҳ 0

Адам. өмири мисли бир гүлге мегзейди. Әсиресе жаслық шактағы дәўирди ҳакыйкый гүлге мегзеткенимиз дурыс шығар...Интернет сайтларында өлим менен өмир арасында арпалысып жатқан жерлесимиз Коңыратбай Есбосиновтың адамлардан мәдет сорап еткен илтимасы мени де бийпарық қалдырмады. Газета оқыўшыларына түсиникли болыўы ушын Қоныратбай баламыз ҳаққында қысқаша мағлыўмат бериўди мақул көрдим...1992-жыл 28-февраль күни дүньяға келген Қоңыратбай Есбосинов өз қатарлары менен дәслеп орта мектепти, соң кәсип-өнер колледжин питкерип,

Россияда жасайтуғын бөле әжепасын паналап барып, дуканда жәрдемши болып бир-еки жыл жумыс ислейди.

Оның табысы аўылда қол ушы талап ислеп жүрген әкесиниң тапканы менен косылып шаңарақтағы жумыссыз анас, кишкене карындасы ҳәм инисиниң күн көриснне арқайын жетип, бир шанарак кайғы ғамсыз-ак жасап атыр еди. Қәпелимде Қоңыратбай денсаўлығындағы өзгерислерди сезип, көп узамай үйине-Нөкиске («Бестөбе» мәкан пуқаралар жыйыны) кайтыўға мәжбүр болады. Дәслеп балалық етип, жанына батпаған наўкасына кеўил аўдармаған ол, 2014-жылдан бүйрек аўырыўы екени белгили болып, емленип баслайды. Қолында бар қәрежетке усы күнге шекем емлегени менен, ўақыт өткерип алғанлықтан бүгинги күнде созылмалы гломерулонефрит (бүйрек жетиспеўшилиги) кеселлиги асқынып кеткен

Қоқыратбайдың еки бүйреги ез ўазыйпасын атқара алмағаны ушын, сырт еллерде, атап айтқанда Ҳиндистанға барып бүйрек көшириў операцииясына барыўға мәжбүр болып отыр. Ал бүйректи көширип салыў операциясына 20 мың доллар керек. Бундай кәрежет Қоңыратбайдьң шаңарағында болмағаны ушын, сиз әзиз ўатанласлардан жәрдем сорайды.

Мен Қоңыратбайдың шаңарағына барып жағдайын көрдим. Наўқас баланы жеңе баслағаны көринип тур. Халкымыз арасында баўырман, кең пейилли, меҳир-мүриўбетли, қала берсе алла берген несийбеси мол ннсанлар көплеп ушырасады. Әйне гүллеген жаслық, шағында өмир ушын гүресип атырған жигиттиң жанына жалғаў боламан деўшилерге алдыннан оның ата-анасы ҳәм өзиниң атынан айтқан алғысларын жеткерип, қайырқомлық. жөнелтпелер ушын есап бетлерин ескертип өтемиз:

Пластик карта номери: 8600 0609 0093 9084

Нөкис қалалық Халык банкинин қайырқомлык фонды Есбосинов Қоныратбайдың атына:

23120000200000638100

ИНН: 200363398

МФО: 00638

Анасы Ережепова Халиманың телефон номери: +99893 487-49-34

Гулнара ДӘЎЛЕТМУРАТОВА.
«Тахтакөпир таңы» газетасы редакторы.

Манба: «Еркин Қарақалпақстан» газетасы
11-февраль 2017-жыл №19 (19949)

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Қидириш

Хизмат кўрсатиш

Асосий саҳифа

Рукн

Меҳр қўлларимизни чўзайлик

Ўз ҳуқуқингизни биласими?

Маълумотнома

Қорақалпоғистон Республикасидаги алоҳида эҳтиёжли кишилар учун фаолият юритаётган муассаса ва ташкилотлар

Ҳамкоримиз

Ўзбекистон Ногиронлар Ассоциацияси

«Advokat» ойномаси таҳририяти

Б
л
и
ц
-
М
а
ъ
л
у
м
о
т

Тўлиқ исм-шарифим: Авезов Саламат Юлдашевич.
Туғилган санам: 1983 йил 27 июль.
Туғилган жойим: Нукус шаҳри.
Маълумотим: ТАТУ Нукус филиали «Ахборот Технологиялари» факультети.
Мутахассислигим: Информатика ва ахборот технологиялари, Веб-дизайнер.
Буржим: Арслон.
Мучалим: Тўнғиз.
Бавтафсил...

Go to Top