Саламат Авезов

| |

Imkaniyatı sheklengen balalarg'a g'amxorlıq kerek!

Сана: 16.02.2017  |  Муаллиф: Jen’isgu’l IBADULLAYEVA  |  Манба: «JETKINSHEK» gazetası  |  Ўқилди: 1669Шарҳ 0

2017-JIL – XALIQ PENEN PIKIRLESIW HA’M INSAN MA’PLERI JILI
Elimizde balalardın’ salamatlıg’ı, o’sip rawajlanıwı ham teren’ bilim alıwları ushın barlıq imkaniyatlar jaratılgan. Sonın’ ishinde jamiyetlik sho’lkem, qor ha’m birlespelerdin’ de ornı ayrıqsha. Olardın’ biri «O’zbekistan arnawlı olimpiadası» jamiyetlik birlespesi bolıp esaplanadı. Bul ja’miyetlik birlespenin’ Qaraqalpaqstan Respublikalıq bo’liminde bugingi kunde alıp barıp atırgan jumıslar menen jaqınnan tanısıw maqsetinde usı orında bolıp, birlespe bo’liminin’ baslıg’ı Gu’lshad Tursımratovanı sa’wbetke tarttıq.

— Birlespenin’ tiykarg’ı maqseti, wazıypaları nelerden ibarat? Usılar jo’ninde gazeta oqıwshılarımızg’a aytıp o’tsen’iz?

— «O'zbekistan arnawlı olimpiadası» jamiyetlik birlespesi Qaraqalpaqstan Respublikalıq bo’limi 2005-jıldan baslap imkaniyatı sheklengen balalardı ta’rbiyalawda xızmet etip kiyatır. Ulıwma birlespemizde bu’gingi ku’nde ja’mi 500 imkaniyatı sheklengen balalar ta’lim-ta’rbiya alıp atır. Olardan 200 bala Xojeli rayonındag’ı 3-sanlı aqılı zayıp mektep-internatında ta’rbiyalanbaqta. Birlespenin’ tiykarg’ı maqseti ayrıqsha itibarg’a mu’taj balalardı ja’miyetke tartıw ha’m olardın’ huquqların qorg’aw, uqıp ha’m intasına qarap qızıg’ıwshılıqların ju’zege shıg’arıw arqalı ja’miyette o’z ornın tabıwg’a j’ardem beriwden ibarat.

— Birlespe ta’repinen imkaniyatı sheklengen balalardın’ talantın, o’nerin jetilistiriw ushın qanday mu’mkinshilikler jaratılg’an?

Birlespede ta’rbiyalanıp atırg’an balalar o‘z qızıg’ıwshılıqları ha’m imkaniyatlarına qarap ha’r qıylı do’gereklerge qatnasadı. Olar kesteshilik, qol miyneti, aspazlıq, toqıw ha’m sport do’gerekleri menen shug’ıllanadı. Kesteshilik, qol o’neri ha’m su’wretshilik do’gereklerine respublikamızdag’ı «O’nerment» birlespesi, «Kamolot» JJH Qaraqalpaqstan Respublikalıq Ken’esinin’ belsendi ag’zaları Juldız Srashova ha’m Oloxan Abdullaevalar basshılıq etip u’yretpekte. Balalardın’ salamatlıg’ın bekkemlew ushın muzıka ha’m logikalıq shınıg’ıwlar menen birgelikte sport penen de shug’ıllandırıp baramız. Olar bul shınıg’ıwlar arqalı aqılıy ha’m fizikalıq jaqtan rawajlanbaqta.

— Tarbiyalanıwshılardın’ qolga kirgizgen tabıslan haqqında so’z etsen’iz?

— Balalardın’ uqıp ha’m imkaniyatlarına qarap, qoldan kelgeninshe mu’mkinshilikler jaratıp beriwge ha’reket etip atırmız. Jen’is ha’m tabıs o’z-o’zinen bolmaydı. Qanshama mashaqatlı miynetti talap etedi. Islegen miynetlerimizdin’ jemisin ko’rip atırmız. Ta’rbiyalanıwshılarımız jarıslarda jen’impaz bolıp, ba’rshemizdi quwantıp atır. Ma’selen; O’mirniyaz Nurniyazov sporttın’ jen’il atletika ha’m stol tennisi tu’rleri boyınsha Buxara wa’layatında o’tkerilgen olimpiadada, Qitay ma’mleketinin’ Shanxay qalasında o’tkerilgen olimpiadada, Belgiya ma’mleketinde o’tkerilgen Evropa xalıqaralıq jazg’ı olimpiadalarında 1-orındı qol’ga kirgizip, altın medal menen sıylıqlandı. Muhammed Turjanov ta sporttın’ eskek esiw tu’ri boyınsha bir qansha jarıslardın’ jen’impazı. (O’zbekistan saylandı komandasının’ ag’zası. Anjelina Sharapatdinova bolsa, sporttın’ jen’il atletika tu’ri boyınsha Tashkent qalasında otkerilgen sport jarısında ko’rkem gimnastika boyınsha qatnasıp, 1-orındı iyeledi. Birlespemizde ta’rbiyalanıp atırg’an balalarımız ju’da’ qa’biletli ha’m alg’a umtılıwshan. Olardın’ ha’r biri o’z aldına bir du’nya. Ko’zlerinde u’mit ushqınları parlap tur...

— Haqıyqatında da, imkaniyatı sheklengen balalardın’ ta’rtbiyası ha’m salamatlıg’ının’ bekkemleniwinde birlespe xızmetkerlerinin’ anag’urlım da’rejede o’z u’leslerinin’ bar ekenligi joqandag’ı faktlerde ko’rinip tur. Degen menen, bul birlespenin’ tozıwı jetken bo’lmesi talap darejesinde emes. Al, ısıtıw u’skeneleri bolsa, to’men da’rejede. Bunday jag’daylar balalardın’ densawlıg’ına keri ta’sirin tiygizbey qalmaydı. Ha’zirgi waqıtta, elimizde usınday imkaniyatı sheklengen balalar ushın imkaniyatlar jaratılıp atır. Solay eken, bul birlespenin’ ta’rbiyalanıwshıları ushın qolaylıqlarg’a iye imarat za’ru’r ekenligin birlespenin’ turmısın ko’zden o’tkergenimizde an’ladıq. A’lbette, ayrıqsha itibarg’a mu’taj bul balalar zamanago’y imaratta ta’rbiyalanıwına tolıq haqılı ekenligin ha’r birimiz umıtpawımız tiyis?

Jen’isgu’l IBADULLAYEVA
arnawlı xabarshımız

Манба: «JETKINSHEK» Qaraqalqstan balaları ha’m jas o’spirimlerinin’ gazetası
7-(5245) san, Hu’t (fevral)tin’ 16-sa’nesi 2017-jıl

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Қидириш

Хизмат кўрсатиш

Асосий саҳифа

Рукн

Меҳр қўлларимизни чўзайлик

Ўз ҳуқуқингизни биласими?

Маълумотнома

Қорақалпоғистон Республикасидаги алоҳида эҳтиёжли кишилар учун фаолият юритаётган муассаса ва ташкилотлар

Ҳамкоримиз

Ўзбекистон Ногиронлар Ассоциацияси

«Advokat» ойномаси таҳририяти

Б
л
и
ц
-
М
а
ъ
л
у
м
о
т

Тўлиқ исм-шарифим: Авезов Саламат Юлдашевич.
Туғилган санам: 1983 йил 27 июль.
Туғилган жойим: Нукус шаҳри.
Маълумотим: ТАТУ Нукус филиали «Ахборот Технологиялари» факультети.
Мутахассислигим: Информатика ва ахборот технологиялари, Веб-дизайнер.
Буржим: Арслон.
Мучалим: Тўнғиз.
Бавтафсил...

Go to Top