Саламат Авезов

| |

Қайтар дүнья

Сана: 17.08.2016 13:02  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати  |  Ўқилди: 1281Шарҳ 0

Ярым кешеде сәл кейипли үш дос чайханадан шықты.
— Машинаны мен айдайман, — деди Сардар. — Жол-жолекей сизлерди ҳәм үйиңизге апарып қояман.
Олар үлкен жолдан өтип, терекзар аралап баратырғаныңда, қарсынан бир киши шығып қолды. Оның көзи әззи болып, ҳәссеси менен сийпалап көрип адасқан жолыны табыӯға ҳәрекет етер еди.
— Ярым түнде бул адам не қылып жүрипти, — деди Сардар беписент.
— Кеширерсизлер, жақсылар, — деди көзи әззи киши, — адасып қалдым шамасы.

Жаңа-абат көшеси таман жолға салып жибериңлер, илтимас.

— Тәӯбе, өзиң көр болсаң, және қараңғыда көшеде не бар екен, — деди Сардар ғудраниб. — Мине бул таманға жүресиз, — деди де керисине бурып жиберди.

— Бийкар қылдың, — деди жигитлердиң бири.

— көзи әззи адам болса... Бәлки барар мүтажлық пенен шыққандир...

— Қоябер, — Сардар ашыӯланып бақырды, — екенши бимәҳәлде көшеде жүрмейтуғын болады. Егер бирар бир машинаның астында қалып кетпесе, сорап-сорастырылып таӯып алады көшесини...

Бул ӯақыядан соң бир неше жыл өттип, Сардар перзентли болады. Туӯыӯхана есиги алдында турған анасы деди:

— Аӯа, анажан, ақлықлы болғаңыз бенен қутлықласам боладыма?

Ананың жүзинде қуӯаныштан ҳеш нәрсе жоқ еди:

— Балам, суӯық хабар зайыбың ул туӯды, лекин бала майып туӯылды, еки көзи әззи. Ҳайранман, неге бундай болды, ҳәмиле дәӯири жақсы өткен еди, шаңарағымызда илгери бундай ҳәдийсе болмағандығо.

Сардардиң денеси титиреп, тили айланбай қалды. Абайсыздан көз алдында сол жоллынан адасқан көзи әззи адам гөйделенди.

Өзбек тилинен
Саламат Авезов
аӯдармасы

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Қидириш

Хизмат кўрсатиш

Асосий саҳифа

Рукн

Меҳр қўлларимизни чўзайлик

Ўз ҳуқуқингизни биласими?

Маълумотнома

Қорақалпоғистон Республикасидаги алоҳида эҳтиёжли кишилар учун фаолият юритаётган муассаса ва ташкилотлар

Ҳамкоримиз

Б
л
и
ц
-
М
а
ъ
л
у
м
о
т

Тўлиқ исм-шарифим: Авезов Саламат Юлдашевич.
Туғилган санам: 1983 йил 27 июль.
Туғилган жойим: Нукус шаҳри.
Маълумотим: ТАТУ Нукус филиали «Ахборот Технологиялари» факультети.
Мутахассислигим: Информатика ва ахборот технологиялари, Веб-дизайнер.
Буржим: Арслон.
Мучалим: Тўнғиз.
Бавтафсил...

Go to Top