Саламат Авезов

| |

Хош келипсиз

СОЦИАЛЬ ЖАҢАЛЫҚЛАР • MEHRTILSIMI.uz «Меҳр тилсими» ‒ Ижтимоий янгиликлар сайти 1 ёшда

  Сәне: 12.07.2019  |  Автор: Саламат Авезов  |  Пайдаланылған дерек: MEHRTILSIMI.uz

  Роппа-роса 1 йил олдин, аниқроғи 2018 йил 12 июль куни MEHRTILSIMI.uz «Меҳр тилсими» ‒ Ижтимоий янгиликлар сайти. «SA.KR.UZ» Саламат Авезов шахсий веб-сайти ташаббуслигида ногиронлиги бўлган шахсларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш зарурлигини ва ижтимоий келиб чиқишидан қатьий назар жамият миқёсида, қайсининг тенг ҳуқуқли аъзолари алоҳида эҳтиёжли шахслар ҳам ҳисобланади, Қорақалпоғистон Республикаси ҳудудий MEHRTILSIMI.uz ‒ ижтимоий янгиликлар сайтини ишга туширган эдик.

 • Қорақалпоғистондаги олий таълим муассасаларига ногиронлиги бўлган шахслар учун грант асосида неча ўрин ажратилди? (рўйхат)

  Сәне: 10.07.2019  |  Автор: Саламат Авезов  |  Пайдаланылған дерек: KarInform.uz

  Ўзбекистон Республикаси таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш бўйича Давлат комиссияси мажлисининг 2019 йил 4 июлдаги 1-сон баёни билан протоколи асосида 2019/2020 ўқув йили учун олий таълим муассасаларига олий таълим муассасаларига абитурентларни қабул қилишнинг умумий санасини тақослаганида ногиронлиги бўлган шахслар учун қўшимча 2 фоизли давлат грант асосидани қабул қилиш кўрсаткичларининг олий таълим муассасалари ва таълим формалари кесимидаги тақсимлаш тастиқланди.

 •  

  АЎДАРМА ШЕБЕРЛИГИ

  
 • Тийкаргы жөн ўазыйпанды умытпа!

  Сәне: 31.03.2017 15:34  |  Автор: Светлана Жалменова  |  Рубрика: Таржимонлик маҳорати

  Кунлерден бир күни бир устаз өз шәкиртлерин жыйнап, өткен ақшам бел-буўарға шекем қар жаўғаны ҳәм усы мәселе бойынша не ислеў кереклиги ҳаққындағы шәкиртлериниң усынысларын айтыўын сорады. Биринши шәкирти: ‒ Биз күн жылып қарлардын ериўин Жаратқаннан тилек тилеп сораныўымыз керек, ‒ деди

 • Жаўызлығыңыз

  Сәне: 25.03.2017 15:35  |  Автор: Светлана Жалменова  |  Рубрика: Таржимонлик маҳорати

  Устаз шәкиртлеринен сорады:
  — Не себеп адамлар бир-бири менен жәнжеллескен ўақтында қатты даўыс пенен бақырып, алып ‒ допылып урсады?
  — Олар себеби сол гезде қәтержамлығын жойтып турғаны ушын шығар? ‒ деп пикирлерин билдирди шәкиртлер.
  — Деген менен, не ушын енди тап қасында турған адамға қатты даўыс көтерип сөйлейди, ол еситпей ме әстен айтса? ‒ қосымша сораў таслады устаз.

 • КИШКИНЕ ГҮРРИҢЛЕР

  
 • Sariplang'an pullar

  Сәне: 14.07.2019  |  Автор: Nishan Jalg'asbayev,  |  Рубрика: Кичик ҳикоялар

  ‒ Men bergen 10000 so’mdi qayaqqa jiberdin' ‒ dedi o'gey ana g'a'zep penen mo'ldiregen ko'zlerinen tamshi-tamshi bolip jas tamil turg'an perzentine.

 • Song'i so'zler

  Сәне: 14.07.2019  |  Автор: Nishan Jalg'asbayev  |  Рубрика: Кичик ҳикоялар

  Ayimxan tu's ko'rdi, tu'sine perishte endi ha'm og'an endi qalg'an o'miri dawaminda jigirma so'z so'ylese ma'ngilik du'nyag'a ra'wana boliwin uqtirdi.

 • МАЙЫП ҲУҚЫҚЫ (Сораӯ ҳәм Жуӯаплар)

  
 • II-гурух ногиронларини ҳуқуқлари нималардан иборат?

  Сәне: 12.06.2019  |  Пайдаланылған дерек: Юрист Хизмати расмий канали  |  Рубрика: Ногирон ҳуқуқи

  II-гурух ногиронларини ҳуқуқлари нималардан иборат?

 • Қўшимча дам олиш вақти белгиланганми?

  Сәне: 03.09.2018  |  Пайдаланылған дерек: "Ҳуқуқий ахборот"  |  Рубрика: "Ҳуқуқий ахборот"

  Қизим ногирон болани фарзандликка олган. Бундай шахсларга қўшимча дам олиш вақти белгиланганми?

 • Мағлыўматнама

  Қарақалпақстан Республикасындағы жеке жәрдемге мүтәж инсанлар ушын ҳәрекетленип атырған мәкеме ҳәм шөлкемлер.
  Қарақалпақстан Республикасы майыплар жәмийети қалалар ҳәм туманлар (районлар) бөлимлери
   

  Қарақалпақстан Республикасы Халық билимлендириў министрлиги.
  Халық билимлендириў министрлигиниң арнаўлы тәлим мәкемелери


   

  Қарақалпақстан Республикасы майыпларды медицина-социальлық ҳәм кәсип бойынша саўаландырыў аймақлық орайы ҳәм Үлкенлер мүриўбет үйлери.
  Майыпларды медицина-социальлық ҳәм кәсип бойынша саўаландырыў аймақлық орайы ҳәм Үлкенлер мүриўбет үйлери   

  Қарақалпақстан Республикасы фонд ҳәм бөлимлери.
  «Special Olympics Uzbekistan – Өзбекистан арнаўлы Олимпиадасы» спорт жәмийетлик шөлкеми, «СОҒЛОМ АВЛОД УЧУН» Қарақалпақстан Республикасы бөлими, «ЭКОСАН» экология ҳәм саламатлық халықаралық қайырқомлық жәмийети, «Мүриўбет ҳәм Саламатлық» Қарақалпақстан фонды

  Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

  Излеӯ

  
  Хызмет көрсетиӯ

  Тийкарғы бөлим

  Рубрика

  Меҳир қолларымызды созайық

  Мағлыўматнама

  Қарақалпақстан Республикасындағы жеке жәрдемге мүтәж инсанлар ушын ҳәрекетленип атырған мәкеме ҳәм шөлкемлер

  Реклама блоги

  Б
  л
  и
  ц
  -
  М
  а
  ғ
  л
  ы
  ӯ
  м
  а
  т

  Толық атым-фамилиям: Авезов Саламат Юлдашевич.
  Туӯылған сәнем: 1983 жыл 27 июль.
  Туӯылған жерим: Нөкис қаласы.
  Мағлыӯматым: ТИТУ Нөкис филиалы «Хабар Технологиялари» факультети.
  Қәнегилигим: Информатика ҳәм хабар технологиялары, Веб-дизайнер.
  Буржым: Арыслан.
  Мушелим: Тоңғыз.
  Толық...

  Go to Top