Саламат Авезов

| |

Қарақалпақстанда сайтлар саны биреўге көбейди

Сана: 27.07.2018  |  Муаллиф: Лола Қаллыханова  |  Манба: Makan.uz  |  Ўқилди: 878Шарҳ 0

– Өмиримде қуўанышлы күн 2018-жылдың 16-июль күни «SA.KR.UZ» жеке веб-сайты басламасы менен жаңа сайт иске түсти, – деп жазды Саламат Авезов жақсы жаңалықты бөлисип.
 

Қуўанышыңызға шерикпен! Сайтты жаратыў, оны иске түсириў аңсат нәрсе емес сизлерге айтсам. Адамды түни менен уйқылатпайтуғын, алдыға қойған мақсетке ериспегенше тындырмайтуғын ойлар – нәрсе шаршамайды. Жумыстан физикалық жақтан шаршап келсең де, мақсетиңе талпындырып турған ойларыңның сениң менен санасып отыратуғын күни жоқ. Жақсы, ийгиликли мақсет жолында иске қосқан сайтыңыздың жумысларында табыслар тилеймен!

www.mehrtilsimi.uz «Меҳр тилсими» − социаллық жаңалықлар сайты тез арада оқыўшылар кеўлинен орын алған сайт болатуғынына исенемен.

Лола Қаллыханова,
журналист.

Манба: Makan.uz – Мәмлекетимиздеги жаңалықлар порталы

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Излеӯ

Хызмет көрсетиӯ

Тийкарғы бөлим

Рубрика

Меҳир қолларымызды созайық

Өз ҳуқықыңызды билесиз бе?

Go to Top