Саламат Авезов

| |

Ҳақыйқат излеп

Сана: 12.01.2017 11:20  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Кичик ҳикоялар  |  Ўқилди: 2345Шарҳ 0

Роберт Томпкинс
Узақ қыдырыўлардан соң ол излегенини тапты. Қарабахана күлбе ишиндеги от қасында Ҳақыйқат отырар еди.
Ол буншелли қартайған ҳәм жүзлери бүришкен кемпирди өмиринде биринши мәрте көрип турған еди.
Ҳақыйқат сизсиз бе?

Қартайған кемпир салтанатлы түрде бас силкиди.

— Сизди узақ изледим. Сиз ҳақыйқатыңызда дүньядағыларға не дейди?

Кемпир жуўап берди:

— Оларға мени жас ҳәм саҳыбжамал деп айт!  

Өзбек тилинен
Саламат Авезов
аўдармасы

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Излеў

Хызмет көрсетиӯ

Тийкарғы бөлим

Рубрика

Меҳир қолларымызды созайық

Өз ҳуқықыңызды билесиз бе?

Go to Top