Саламат Авезов

| |

Айып кимде?

Сана: 06.01.2017 12:13  |  Муаллиф: Саламат Авезов  |  Рукн: Таржимонлик маҳорати  |  Ўқилди: 1399Шарҳ 0

Ҳәр дайым ол уядан-бул уяға көшип жүретуғын бир кептер жасаған екен.  Негедур, уялардан келетуған сассық ийис себепли бир жайда көними жоқ еди. Буннан жүдә безип кетген қус көпти көрген, тәжрийбели кептерге мәсләҳәт салыпты. Ол болса кептердиң гәпини тыңлап, сондай депти:

— Алдын, өзиң бир нәрсеге итибар бер, қайсы уяға өтсең де сол уядан сассық ийис келебереди екен. Буны түсиниӯ қийин емес. Сени бездирип жиберген сасық ийис уялардан емес, бәлким өзиңден таралып атыр...

Қыссадан қысса: Бириӯди айыпдар қылыӯдан алдын, ҳәмийше өзиңизге бир нәзер салың. Ҳәр ким айыпты алдын өзинен қыдырыӯы керек...

Өзбек тилинен
Саламат Авезов
аӯдармасы

Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

Излеў

Хызмет көрсетиӯ

Тийкарғы бөлим

Рубрика

Меҳир қолларымызды созайық

Өз ҳуқықыңызды билесиз бе?

Go to Top