Саламат Авезов

| |

Жаңалықлар


 • Саламатлық поездының гезектеги акциясы

  Сәне: 27.04.2016  |  Автор: Д.АБИБУЛЛАЕВ  |  Пайдаланылған дерек: «Еркин Қарақалпақстан» газетасы

  «Саламат ана ҳәм бала жылы» Мәмлекетлик бағдарламасы шеңберинде аналықты ҳәм балалықты қорғаў, саламат ҳәм бәркамал әўладты тәрбиялаў, халқымызды, соның ишинде, ҳаял-қызлар менен балаларды тереңлестирилген медициналық тексериўден өткериў, оларға мәнзилли қайырқомлық жәрдемин көрсетиў мақсетинде жолға шыққан гезектеги Саламатлық поезды  19-апрель күни республикамызға келди.

 • Имканиятлардан нәтийжели пайдаланайық

  Сәне: 05.04.2016  |  Автор: Баўыржан Абатов  |  Пайдаланылған дерек: «Еркин Қарақалпақстан» газетасы

  ЯМАСА БАЛАЛАРЫМЫЗДЫҢ БАХЫТЛЫ КЕЛЕШЕГИНЕ МҮМКИНШИЛИКЛЕР КӨП
  «Китапханалар – халқымыздың руўхый камалатын асырыў ушын хызмет етип атырған миллий мәдениятымыздың бир бөлеги».
  И.КӘРИМОВ

  Тәрбия мәселесинде ең үлкен бослық — бул бийпәрўалық болып табылады. Демек, жасларымыздың тәрбиялы болып камал табыўында, әсиресе, сана-сезиминиң жат идеялардан аўлақ болыўында оларға дыққат-итибарды көбирек қаратыў талап етиледи. Бунда тәлим-тәрбия ошағы есапланған билимлендириў мәкемелери менен бирге, шаңарақтың тәсири айрықша екенлигин атап өтиў орынлы. Тәрбия — өзи не, оны қалай әмелге асырамыз, балаларымыздың бахытлы келешеги ушын қандай тәрбия қуралларынан пайдаланыўымыз керек, усы тақылеттеги сораўларымызға жуўап излер екенбиз, бунда тәрбияшылар, оқытыўшылар, әсиресе. ата-аналар кең түсиникке, ийе болыўы тийис.

 • Fotosuratlarga joylangan mehr

  Сәне: 28.03.2016  |  Автор: Rustam Turenov  |  Пайдаланылған дерек: Karakalpakstan.kamolot.uz

  Inson zotiga berilgan eng bebaho ne’mat – bu hayot! Umrni esa, hech qachon ortga qaytarishning imkoni yo’q. Biz lahzalarimizni faqat fotosuratlarga joylab yonimizda olib qolishimiz mumkin. Ana shu fotosuratlada mehr, samimiyat mehrlangan bo’lsa, uni tomosha qilayotgan insonga ham undagi zavq “yuqishi” aniq. Joriy yilning 26-mart sanasida Nukus sharida bo’lib o’tgan “Hech kim mehr-e’tibordan chetda qolmasin” loyihasi asosida tashkil qilingan bayram dasturidan fotolavha.
   

 • Қайырқомлық-халқымызға тән пазыйлет

  Сәне: 17.03.2016  |  Автор: Сәнегүл ТАЖЕТДИНОВА  |  Пайдаланылған дерек: «Қарақалпақстан жаслары» газетасы

  Халқымыз әзел-әзелден өз-ара меҳир-мируўбет, баўрыкенлик. қайырқомлық, дослық сыяқлы пазыйлетлерге садық болып келген. Жәрдемге мүтәж адамларға көмеклесиўге хәрекет етеди, Мейли, ол жас болсын, кексе болсын халқымыздың итибарынан шетте қалып атырған жоқ.

 • Ҳәр бир бала меҳир ҳәм итибарда

  Сәне: 11.02.2016  |  Автор: Шаҳноза Төрениязова  |  Пайдаланылған дерек: «Қарақалпақстан жаслары» газетасы

  Ғәрезсизлик жылларында елимизде бәркамал әӯлад тәрбиясына қаратылған итибар мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерилгени келешек ийеоерин ҳәр тәреплеме қоллап-қуӯатлаӯда, олардың имканиятларын жүзеге шығарыӯда әҳмийетли фактор болмақта.

 • Шүкир еткен мурадына жетер

  Сәне: 28.01.2016  |  Автор: Улмекен ПАЛӮАНИЯЗОВА  |  Пайдаланылған дерек: «Қарақалпақстан жаслары» газетасы

  Инсанның тәбияты жүдә қызық. Жасыратуғыны жоқ, ерискен нәрселеримиз ҳаққында емес, ал, көбирек ерисетуғынларымыз ҳаққында ойлаймыз. Бар нәрселеримиз ҳаққында емес, жоқ нәрселерге көбирек умтыламыз. Бул өмирде умтылыӯ, ҳәрекет, арзыӯ, үмитлер менен жасаған жақсы. Лекин, барына қәнәәт етип жасамай, шүкирсизлик себеп, бар нәрселеримизден айрылыӯ да ҳеш гәп емес. Шүкиршиликте ҳикмет көп, - дейди дана халқымыз.

 • «Ҳаялларға керекли жаңа жыл саӯғасы»

  Сәне: 1.01.2016  |  Автор: Қайырқомлық илажы  |  Пайдаланылған дерек: «Қарақалпақстан жаслары» газетасы

  Республикамызда халықтың социаллық қорғаӯға мүтәж қатламларын қоллап-қуӯатлаӯ бағдарында көплеген жумыслар әмелге асырылмақта.Жақында, «2015-жыл – Кекселерди қәдирлеӯ жылы» Мәмлекетлик бағдарламасының 21, 33 бәтине муӯапық, «Мүриӯбет үйлеринде жасаӯшы кекселерге көрсетилетуғын хызмет сапасын ҳәм оның дәрежесин арттырыӯ» жойбарын әмелге асырыӯ мақсетинде, Өзбекистан Республмкасы Олий Мажлиси жанындағы мәмлекетлик емес, коммерциялық емес шөлкемлерди ҳәм пуқаралық жәмийетиниң басқа институтларын қоллоап-қуӯатлаӯ жәмийетлик қоры менен Өзбекистандағы «ЭКОСАН» халықаралық қайырқомлық жәмийетлик қоры тәрепинен Хожели районындағы «Мүриӯбет» майыплар ушын ҳаяллар интернат үйинде жаңа жыл алдынан қайырқомлық илажы өткерилди.

 • Мүриӯбет үйиндеги умытылмас кеше

  Сәне: 1.01.2016  |  Автор: Қайыр-сақаўат  |  Пайдаланылған дерек: «Қарақалпақстан жаслары» газетасы

  «Экосан» халықаралық қайырқомлық жәмийетлик қоры тәрепинен «Кекселерди қәдирлеӯ жылы» Мәмлекетлик бағдарламасында белгиленген ӯазыйпаларында әмелге асырыӯға жәрдемлесиӯ мақсетинде елимизде кексе аӯлад ӯәкиллерине ғамқорлық етиӯ ҳәм итибарды күшейтиӯ арқалы олардың турмыс дәрежесин арттырыӯ, жәмийетимизде тынышлық, татыӯлық ҳәм турақлылық орталығын беккемлеӯге ылайықлы үлес қосқан, саламат ҳәм кәмил әӯладты тәрбиялаӯда белсене қатнасып киятырған нураныйларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуӯатлаӯ бойынша кең көлеми илажлар турақлы түрде әмелге асырылып келинбекте.

 • Ўзбекча | Русский | Қарақалпақша

  Излеӯ

  
  Хызмет көрсетиӯ

  Тийкарғы бөлим

  Рубрика

  Меҳир қолларымызды созайық

  Өз ҳуқықыңызды билесиз бе?

  Go to Top